İslamda Temizlik

İslam Dini Yüce Allah'a ibadetten, itaat ve teslimiyetten ibaret Olan en kutsal bir dindir.

Bu kutsal islam  dini, Yüce Allah'ı bilmek, ona ibadet ve itaatta bulunmak için insanların yaratılmış olduklarını bildirmektedir.

Büyük islam dini, insanları yükseltir, insanları melekler gibi temiz bir hayata kavuşturur, insanların ruhlarını manevi duygularla aydınlatır. Bütün kainatın yüce yaratıcısına Kulluk ve ibadet görevinde bulunmalarını emreder.

İkramı bol olan ezeli yaratıcımızın Manevi huzurunda kabul edilmek, insan için ne büyük bir nimet, ne büyük bir sereftir.

İşte ibadet ve itaat, insana bu nimet ve şerefi kazandırır.

Uyanık bir ruhun ferahlığı, sağlam Düşünceli bir insanın kalben huzuru, gerçek bir neş'eye ve bir Mutluluğa kavuşması, ancak Yüce Allah'a ibadet sayesinde elde edilir.

Ibadet ve itaat zevkinden yoksun olanlar, kendi yaratılışlarındaki hikmetten habersiz olan zavallılardır.

Yüce Allah'a Kulluk ve ibadette bulunmayanlar, borçlu oldukları şükür görevini terk etmiş, sonsuz ahiret hayatlarını tehlikeye düşürmüş mutsuz kimselerdir.

Hiç şübhe yok ki, insanların mutluluk ve selâmeti, gerçek varlığı, Yüce Allah'a güzel niyet ve samimi bir kalb ile ibadet ve itaat etmekle kazanılmış olur. İbadetlerin bir kısmı da temizliğe ve pâklığa bağlıdır.

Müslümanlık, temizliğe büyük bir önem vermiştir. Taharet, maddi ve manevi kirlerden arınmak demektir. Bir kısım ibadetlerin şartı, başlangıcı, anahtarıdır. Temizlik bulunmadıkça bu ibadetler yerine getirilemez. Temizlik bulunmadıkça insan Yüce Allah'ın manevi huzuruna giremez. Nitekim bir hadis-i şerifte:"Temizlik imandandır," buyurulmuştur.

Diğer bir hadis-i şerifde de: "Namazın anahtarı temizliktir" buyurulmuştur.

Aynı zamanda temizlik sağlık için yararlıdır. Rızkın çoğalmasına sebeb olur. Nitekim bir hadis-i şerifde:"Temizliğe devam et ki, rızkına genişlik verilsin" buyurulmuştur.

Sonuç

Ehliyet ve yetki sahibi olan her insan birtakım ibadetlerle, temizliklerle din bakımından görevlidir. Bazı şeyleri yapmakla ve bazı şeyleri yapmamakla sorumlu tutulmuştur. Bunlara dair ilmihalimizde yeterince bilgi verilecektir. Ancak din kitablarında, yazışmalarda ve konuşmalarda çokça tekrarlanan bazı Deyimler vardır ki, önce bunların anlamlarını bilmek gerekir. Bunun için önce bunların lûgat ve terim manalarını yazacağız.

 
haberler
malatya temizlik